Kwaliteit

Villa Vrolijk voldoet uiteraard aan de wettelijke voorwaarden en normen die de overkoepelende organisatie Kind & Gezin oplegt voor een kinderdagverblijf. Dat is voor u als ouder een garantie dat uw kinderen goed opgevangen worden. Bovendien krijgt u van Kind en Gezin een fiscaal attest , zodat u de kosten voor de kinderopvang in mindering kan brengen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.

Een stapje verder

Dat Villa Vrolijk aan de normen van Kind & Gezin voldoet is voor ons niet voldoende. We zetten een stapje verder en maken het verschil op het gebied van veiligheid, verzorging en pedagogische methodiek. Onze begeleidsters zijn niet zomaar aanwezig maar ook bezig met uw kind! We streven ernaar dat uw kind zich thuis voelt in Villa Vrolijk en dezelfde goede zorgen krijgt als bij u thuis.

Geschoolde begeleidsters

Kind & Gezin legt geen normen op wat de pedagogische achtergrond van het personeel betreft. In principe kan dus iedereen – ongeacht de opleiding – in een kinderdagverblijf werken. Bij Villa Vrolijk hebben al onze begeleidsters het diploma van kinderverzorgster. Zo bent u zeker dat uw kind goed verzorgd wordt.

Opvang... en meer!

We vangen niet alleen de kinderen op, maar bieden ze ook een stimulerende leeromgeving. Zo krijgen ze vaardigheden mee om in groep om te gaan met elkaar, niet onbelangrijk want ook later als volwassene functioneren we voortdurend in een groep.

ZiKo

Villa Vrolijk werkt met ZiKo, een instrument om de kwaliteit van de opvang in kaart te brengen. Hierdoor kunnen we onze opvang op een constante kwaliteitsniveau houden. In onze visie zijn welbevinden en betrokkenheid dé voorwaarden tot een kwalitatieve opvang.

hostgator and ipage are top rated hosting companies, which focus to provide quality web hosting service.